กระตุ้นโดยการสนองความจำเป็น

กระตุ้นโดยการสนองความจำเป็น

กระตุ้นโดยการสนองความจำเป็น

แนวคิดเรื่องลำดับของความจำเป็นมาจาก Abraham Maslow เขาตีพิมพ์ทฤษฏีของเขาด้านแรงจูงใจของมนุษย์ในปี 1943 ทฤษฎีนั้นกล่าวว่าเราทุกคนมีความจำเป็นขั้นพื้นฐาน หลังจากที่เราสามารถสนองความจำเป็นเหล่านั้นได้แล้ว เราก็จะไขว่คว้าแสวงหาความพึงพอใจในลำดับถัดขึ้นไป

แผนผัง A แสดงให้เห็นลำดับความจำเป็นของ Maslow และแสดงให้เห็นหนทางการสนองความจำเป็นเหล่านี้ทั้งในและนอกงาน ความสัมพันธ์ด้านการชักชวนฯส่วนใหญ่จะสามารถสนองความจำเป็นเพียงแค่สองระดับพื้นฐานเท่านั้น

SHRM (Society for Human Resource Management) ตีความทั้งห้าระดับด้วยความหมายต่อไปนี้:
ความจำเป็นทางกายภาพขั้นพื้นฐาน คือความต้องการเพื่อสนองความจำเป็นทางกายภาพขั้นพื้นฐานหรือแรงขับ เช่น อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย
ความปลอดภัยและความมั่นคง คือความต้องการที่จะรู้สึกมั่นคง รู้สึกเป็นอิสระจากการคุกคาม รู้สึกว่าโลกมีระเบียบและคาดการณ์ได้เพื่อที่เราจะได้รับมือกับเหตุการณ์
ความเป็นเจ้าของและความรัก คือความต้องการเป็นเจ้าของ เป็นที่ยอมรับ ให้และได้รับความรัก
ความนับถือ คือความต้องการความนับถือและความนิยมในสายตาของตนเองและผู้อื่น
การบรรลุตัวตนที่แท้จริง คือความต้องการที่จะเติมเต็มศักยภาพของตน เป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่คนๆหนึ่งจะเป็นได้

เพื่อสร้างทีมงานที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนมากที่สุด ผู้บริหารหน่วยฯจำเป็นต้องดูแลมากกว่าระดับพื้นฐานขั้นต้นสองระดับ ไม่เพียงแค่ดูแลพื้นฐานของ Recruiters ระดับริหารแถวหน้าเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงพื้นฐานของ Recruiters ในระดับบริษัทฯด้วย ข่าวดีคือ มันไม่ต้องใช้ต้นทุนทางการเงินมากนักในการสนองความจำเป็นต่างๆเหล่านั้น


แบ่งปันข้อมูลให้เพื่อน ๆ: