การบริหาร คือ การทำงานให้สำเร็จโดย อาศัยมือของผู้อื่น

การบริหาร คือ การทำงานให้สำเร็จโดย อาศัยมือของผู้อื่น

การบริหาร คือ การทำงานให้สำเร็จโดย อาศัยมือของผู้อื่น

การบริหาร คือ การทำงานให้สำเร็จโดย อาศัยมือของผู้อื่น
นักบริหารระดับล่าง มักสร้างงานจาก ความสามารถของตน
นักบริหารระดับกลาง จะใช้กำลังของคนอื่น ทำงานให้
นักบริหารระดับสูง จะใช้ปัญญาของผู้อื่น..คิดงาน..สร้างงาน
ดังว่า…

” ล่างเก่งงาน กลางเก่งคน บนเก่งคิด”
- อ.มนตรี แสงอุไรพร

แบ่งปันข้อมูลให้เพื่อน ๆ:

Comments are closed.