ความจำเป็นในระดับที่สูงขึ้นไป

ความจำเป็นในระดับที่สูงขึ้นไป

ความจำเป็นในระดับที่สูงขึ้นไป

เรามาสมมุติกันว่า หน่วยฯของเราได้มอบความต้องการตามความจำเป็นในหลักการของ Maslow ให้แล้วในระดับหนึ่งและสอง แล้วเรามาพิจารณาวิธีการที่จะครอบคลุมจากระดับสามถึงระดับห้ากัน

ความเป็นเจ้าของและความรัก: ความต้องการเป็นเจ้าของ เป็นที่ยอมรับ ให้และได้รับความรัก การถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งคือคำสำคัญของประเด็นนี้ ลองหากิจกรรมที่ Recruiters ปัจจุบันของคุณสามารถเข้าร่วมกับคนอื่นๆในองค์กร พวกเขาจะได้รับสำนึกแห่งความเป็นเจ้าของและพัฒนาความสัมพันธ์ที่หยั่งรากลึกกับคนอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่อาจเพิ่มมูลค่าด้วยการเปิดไปสู่โอกาสของการแนะนำลูกค้ามากขึ้น โดยมีตัวอย่างดังนี้:

อาหารกลางวันหรืออาหารเย็น –ขอให้ Recruiters ของคุณจัดเลี้ยงอาหารกลางวันที่ภัตตาคารหรือจัดเลี้ยงอาหารเย็นที่บ้านของคุณ ให้เชิญผู้บริหารระดับบนและคู่สมรสมาด้วย

างวัลการท่องเที่ยว –พิจารณาการให้ Recruiters ของคุณให้สามารถเข้าร่วมการได้รับรางวัลการท่องเที่ยว (การเที่ยวกลางวันสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของคุณลงได้ ที่ Hoopis การท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดบางโปรแกรมคือการไปชมการแข่งกีฬาในร่ม หรือ เกมส์เบสบอลล์)

การเข้าร่วมงานสัมมนา GAMA/LAMP –ให้ Recruiter ของคุณได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและติดตามผลด้วยการขอรับฟังความคิดเห็นในภายหลัง เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนได้นำเสนอแนวคิดที่ได้เรียนรู้มา ซึ่งช่วยในการตอกย้ำแนวคิด

ความนับถือ: ความต้องการความนับถือและความนิยมในสายตาของตนเองและผู้อื่น เราทุกคนต่างต้องการรู้ว่าแรงกายที่เราทุ่มเทลงไปได้รับการยอมรับนับถือ การยกย่องชมเชย การมอบประกาศเกียรติคุณ –หรือแม้กระทั่งเพียงแค่การรับฟัง Recruiters ของคุณ จะช่วยสร้างความนับถือในตนเองและทำให้คนอื่นๆในองค์กรให้ความนับถือให้ความนับถือตามไปด้วย

เวลา – Recruiters ต้องการกำหนดการด้านเวลาและการให้ความคิดเห็นสะท้อนกลับพร้อมไปกับการได้รับทราบโอกาสที่ตนจะได้รับ

การพัฒนายุทธ์ศาสตร์ –ขอให้ผนวก Recruiters เข้าไปในการประชุมวางแผนประจำปีด้วย สิ่งนี้จะเป็นการแสดงให้พวกเขาเห็นว่า คุณให้ความนับถือและให้คุณค่าต่อความคิดเห็นของพวกเขา

กิจกรรมการประกาศเกียริคุณ
- เลือกความสำเร็จของ Recruiters ออกมาให้เด่นชัด ด้วยการประกาศเกียรติคุณในหมู่เพื่อน ร่วมงานของพวกเขา ให้เป็นที่ประจักษ์ในฝ่ายขายหรือบริษัทฯ จำไว้ว่า การประกาศเกียรติคุณเป็นกลุ่ม ทำให้การมีส่วนร่วม ความสำเร็จและความรับผิดชอบลดลง

- ให้รางวัล Recruiter ที่เก่งที่สุดของคุณเหมือนอย่างเดียวกับที่คุณจะให้รางวัลแก่ตัวแทนฯที่เก่งที่สุดของคุณ
- ผูกโยงผลผลิตของตัวแทนฯที่ Recruiters พาเข้ามา กับโปรแกรมการให้รางวัลของบริษัทฯ ต้องติดตาม

ปริมาณและคุณภาพการ Recruit ตัวแทนฯควบคู่ไปในเวลาเดียวกัน
- ขอให้สำนักงานแม่ของคุณช่วยประกาศเกียรติคุณต่อความสำเร็จเหล่านี้ไปพร้อมๆกันด้วย

เชิญ Recruiters ของคุณให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก GAMA International –โอกาสด้านการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายจากผู้เชี่ยวชาญของอุตสาหกรรม จะเป็นการแสดงออกให้เห็นในความสนใจของคุณที่มีต่อพวกเขา
การบรรลุตัวตนที่แท้จริง: ความต้องการที่จะเติมเต็มศักยภาพของตน เป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่คนๆหนึ่งจะเป็นได้ เป็นความจริงที่ว่ามีคนทำงานแบบขอไปทีอยู่บ้างในที่ทำงาน แต่คนส่วนใหญ่ต้องการทำงานให้ดีจริงๆ ให้แน่ใจว่า Recruiters ของคุณมีความรู้และเครื่องมือมากพอเพื่อก่อให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์และสามารถเติมเต็มศักยภาพของตนได้

ใช้ความได้เปรียบจากทรัพยากรด้านการพัฒนาของ GAMA International –เชิญเข้าเยี่ยมชม www.gamaweb.com โปรแกรมการอบรมของ GAMA International สามารถนำเสนอมุมมองนอกกำแพงหน่วยงานขายและนอกสำนักงานแม่แก่ Recruiters ของคุณ นอกจากนั้น พวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่ดีที่สุดของเพื่อนร่วมอาชีพและคู่แข่ง

สนับสนุนให้มีกลุ่มศึกษาของ Recruiters –การปฏิสัมพันธ์กันในหมู่เพื่อนร่วมอาชีพเป็นการเปิดโอกาสด้านการพัฒนาอย่างดีเยี่ยม

คิดนอกกรอบพร้อมการพัฒนา ให้ Recruiters ของคุณทำดังนี้:
-ได้รับการรับรองด้านการหาแหล่งรายชื่อจาก HRCI –Human Resource Capital Institute
-เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารแบรนด์ (ตราสินค้า)
-เข้ารับการอบรมหลักสูตรการออกงานขายอาชีพ และเทคนิคการขาย
-ได้รับการรับรองจากหลักสูตรการตลาดทางอินเตอร์เน็ต
-ให้โอกาสการได้รับปริญญาบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชาสัมพันธ์ การชักชวนตัวแทนฯและการตลาดแบบหลากหลาย

ทำนอกกรอบประเพณีที่เคยทำกันอยู่

ผู้บริหารหน่วยฯภาคสนามจำเป็นต้องเปลี่ยนกรอบความคิด และถอยห่างจากความสัมพันธ์ตามผลงานแบบดั้งเดิมที่เคยมีกับ Recruiters สิ่งแรกที่ต้องทำคือการยอมรับว่า Recruiters ในฐานะผู้บริหารที่มีความสำคัญและปฏิบัติต่อพวกเขาตามสมควร มีเพียงสิ่งเดียวที่ขวางทางอยู่คือความไม่เต็มใจในการลงมือทำ มันไม่ยากแม้จะต้องใช้เวลาอยู่บ้างก็ตาม จุดที่ดีสำหรับการเริ่มต้นเกือบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำไป –การประกาศให้องค์กรของคุณได้ทราบโดยทั่วกันว่า Recruiters ของคุณได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น Recruiter ระดับบริหาร

แน่นอน คุณคงต้องสั่งซื้อเครื่องเขียนใหม่ แต่จะเท่ากับคุณได้แสดงออกในความรัก และคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน
Dawn Iselin, SPHR, เป็นที่ปรึกษาอิสระทำงานกับ Northwestern Mutual, Milwaukee WI เธอเคยเป็น CAO กับ Hoopis Financial Group, ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการเงินชั้นนำของ NML และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 15 ปี เธอเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ช่วยแบบไม่เต็มเวลาของตัวแทนทางการเงิน –ทำงานกลยุทธ์ด้านมรดก และก้าวหน้าต่อไปด้วยงานด้านการบริหาร การชักชวนฯ การตลาดและการปฏิบัติการ ในฐานะที่ปรึกษา เธอทำงานการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดแบบตรงและการชักชวนฯ ท่านสามารถติดต่อกับเธอได้ที่ dawniselin@aol.com หรือที่หมายเลขโทรศัพท์
847-431-8400


แบ่งปันข้อมูลให้เพื่อน ๆ: