คุณเป็นคนหนึ่ง ใช่ไหม????

คุณเป็นคนหนึ่ง ใช่ไหม????

คุณเป็นคนหนึ่ง ใช่ไหม????

คุณเป็นคนหนึ่ง ใช่ไหม รู้สึกปวดหัวกับการบรีหารจัดการทีมงาน
คุณเป็นคนหนึ่ง ใช่ไหม รู้สึกว่าไม่รู้ทิศทางในอนาคตของหน่วยงาน
คุณเป็นคนหนึ่ง ใช่ไหม รู้สึกว่ายอดขายของทีมงาน ตัวเลขคงที่มาหลายปีแล้ว
คุณเป็นคนหนึ่ง ใช่ไหม รู้สึกว่า มีตัวแทนที่ไม่ทำงานอยู่ในทีมเยอะ

GAMA คือคำตอบของปัญหาเหล่านั้น
เป็นสมาชิก GAMA แล้วจะได้ประโยชน์อะไรกับคุณ

div>ลองมาฟังดูว่า ทำไมคนเหล่านี้ ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จึงเข้ามาเป็นสมาชิกของ GAMA
คุณมนตรี แสงอุไรพร ผู้ก่อตั้งGAMA ” GAMA ประทศไทยเริ่มต้นปี 2004 ผู้บริหารที่ดี จะต้องตัวแทนที่ดี ตัวแทนจะดีได้อย่างไร ถ้าผู้บริหารไม่มีความรู้ความสามารถ”
คุณบงกช บวรฤกษ์ จาก เมืองไทยประกันชีวิต ” GAMA เป็นสมาคมของผู้บริหาร”
คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ” GAMA คือสมาคมของผู้บริหารและเจ้าของสำนักมารวมตัวกัน”
คุณกฤษณ์ ปิติมานะอารี นายกสมาคมGMAM “GAMA เป็นแหล่งรวมความรู้ ที่ทำให้เราเห็นและสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อน”
คุณแพรวพิมล ภูริพงศ์ทัศน์ จาก อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต “ GAMA เปรียบเหมือนอาจารย์ ที่เปิดประตู ให้ความรู้กับเรา แต่เราจะต้องเข้าไปหาความรู้และเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง”


แบ่งปันข้อมูลให้เพื่อน ๆ: