หยุดเลือดไม่ให้ไหล

หยุดเลือดไม่ให้ไหล

หยุดเลือดไม่ให้ไหล

ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของคุณก่อนที่จะพยายามสนองความต้องการในขั้นที่สูงขึ้น โปรแกรมการสนับสนุนเงินแก่คนที่ “ไม่ใช่” ก็เหมือนกับการเผาเงินทิ้ง

ทำการวิเคราะห์ SWOT กับทีมงานการชักชวนฯของคุณ การวิเคราะห์ SWOT ทำให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และสิ่งคุกคามหรืออุปสรรคที่ทีมของคุณกำลังเผชิญหน้าอยู่ ต้องให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีความเข้าใจที่สอดคล้องกับถ้อยแถลงวิสัยทัศน์และพันธะกิจของคุณ (พวกเขารู้หรือไม่ว่าคุณกำลังจะไปทางไหน และทำไมจึงไปทางนั้น พวกเขาร่วมด้วยหรือเปล่า)

ผนวกรวมความรู้เหล่านี้เข้ากับการประเมินสมาชิกทีมงานแต่ละคนในปัจจุบัน มีบริษัทที่รับจ้างประเมินและคัดเลือกจำนวนมากที่สามารถเสนอผลิตภัณฑ์อันน่าตื่นเต้นเพื่อช่วยให้คุณการพิจารณาว่าคุณมีทีมที่เหมาะสมหรือไม่

ลงมือทำในสิ่งที่ควรทำเมื่อพบ…..แม้ว่ามันจะหมายถึงการต้องยอมให้ใครบางคนต้องจากไป การทำอะไรชักช้ารังแต่จะทำให้สถานการณ์แย่ลง


แบ่งปันข้อมูลให้เพื่อน ๆ: