แกลเลอรี่

รายชื่อผู้รับรางวัล GAMA Awrads 2017
รูปภาพบรรยายกาศงานสัมมนา 11 ต.ค. 60 วิทยากรโดย คุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา , คุณพัชรา หวังว่องวิทย์ ณ อิมแพคเมืองทองธานี
รูปภาพบรรยายกาศงานสัมมนา LAMP THAILAND 7 - 8 August 2017 ณ อิมแพคเมืองทองธานี
รูปภาพบรรยายกาศงานสัมมนาการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560 / เคล็ดลับความสำเร็จ LAMP 2017 PASSION OF SUCCESS วันที่ 24 พ.ค. 2560 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
รูปภาพบรรยายกาศงานสัมมนา 21 ตุลาคม 2559 วิทยากรโดย คุณวีระชัย ปราณวีระไพบูลย์ ณ โรงแรม เบอร์เคลีย์(ประตูน้ำ)
รูปภาพบรรยายกาศ LAMP Asia / Bangkok Thailand 7 - 9 Ang 2016
พิธีเปิดงาน Thais As One 2015
สัมมนาวิชาการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558
ภาพบรรยากาศงาน LAMP Orlando 2015 และ GAMA Awards 2015