3 คุณสมบัติพื้นฐาน ในการเลือกคนของแจ๊ค เวลช์!!!!

3 คุณสมบัติพื้นฐาน  ในการเลือกคนของแจ๊ค เวลช์!!!!

3 คุณสมบัติพื้นฐาน ในการเลือกคนของแจ๊ค เวลช์!!!!

Coffee CEO by GAMA Thailand

3 คุณสมบัติพื้นฐาน
ในการเลือกคนของแจ๊ค เวลช์
1.ความซื่อสัตย์ เป็นแบบทดสอบด่านแรก
คนซื่อสัตย์จะพูดความจริงและรักษาคำพูด
ทั้งรับผิดชอบการกระทำที่ผ่านมาของตน
ยอมรับความผิดพลาดและแก้ไข
2.ความเฉลียวฉลาด เป็นแบบทดสอบด่านที่สอง
ต้องมีความใฝ่รู้ มีปัญญามากพอ
มีความรู้กว้างขวางที่จะทำงานร่วมกับ
หรือเป็นผู้นำคนฉลาดอื่นๆ ในโลกที่ซับซ้อน
อย่างทุกวันนี้ได้
3.วุฒิภาวะ เป็นใบเบิกทางสำคัญ
ไม่เกี่ยวกับว่าอายุเท่าใด
คนก็อาจมีหรือไม่มีวุฒิภาวะได้
ความมีวุฒิภาวะอยู่ที่ทนต่อปัญหาได้
รับมือกับความเครียดและอุปสรรคได้
ยามเกิดสิ่งดีงามก็ชื่นชมความสำเร็จ
ด้วยความสุขใจและถ่อมตัว
คนมีวุฒิภาวะมักจะมีอารมณ์ขันด้วย

แบ่งปันข้อมูลให้เพื่อน ๆ: