5 มิติที่สำคัญยิ่งของตัวแทนชั้นยอด?? โดย Mr.Steve Suggs

5 มิติที่สำคัญยิ่งของตัวแทนชั้นยอด?? โดย Mr.Steve Suggs

5 มิติที่สำคัญยิ่งของตัวแทนชั้นยอด?? โดย Mr.Steve Suggs

5 มิติที่สำคัญยิ่งของตัวแทนชั้นยอด

1.ทัศนคติ : ตัวแทนหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ดี ต้องมีความคิดเชิงบวกในตนเอง มีแรงปรารถนาที่ต้องการช่วยลูกค้าให้มีแผนการเงินที่ดี และต้องคิดว่าอาชีพการขายเป็นอาชีพที่ซื้อสัตย์และมีเกียรติ
2.แรงกระตุ้น : ตัวแทนที่ดีเลิศต้องมีแรงกระตุ้นที่อยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเอง รวมถึงลูกค้าด้วย โดยต้องการให้ชีวิตตนเองและครอบครัวดีขึ้น
3.ลักษณะนิสัย : ต้องมีความซื่อสัตย์ เคร่งครัดในจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบในงาน รวมถึงต้องมีความห่วงใยต่อผู้อื่นอย่างจริงใจ
4.คุณลักษณะด้านบุคลิคภาพ : มี4ข้อสำคัญที่จะใช้คาดการณ์ถึงผลงานของตัวแทน ได้แก่ แรงขับทางสังคม, ความมั่นใจในการเข้าสังคม, ความจดจ่อกับเป้าหมาย และ ความต้องการควบคุมชีวิตของตนเอง
5.ทักษะการขาย : ตัวแทนที่ดีเลิศต้องเก่งในทักษะการขายดังนี้ การหาผู้มุ่งหวังการสร้างเครือข่าย, การนัดหมาย, การเก็บข้อมูลลูกค้า, การนำเสนอทางแก้ปัญหา, การปิดการขาย และการสร้างสายสัมพันธ์ลูกค้าระยะยาว
บทความโดย Mr.Steve Suggs ผู้เชี่ยวชาญในการชักชวนตัวแทน, นักขาย, ผู้ฝึกสอน และที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี

แบ่งปันข้อมูลให้เพื่อน ๆ: