“BUILDING A Successful Business Model” สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

“BUILDING A Successful Business Model” สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

“BUILDING A Successful Business Model” สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี


แบ่งปันข้อมูลให้เพื่อน ๆ: