“Disruption คิดให้ต่างสร้างธุรกิจ” สัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2561 วัน พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

“Disruption คิดให้ต่างสร้างธุรกิจ” สัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2561 วัน พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

“Disruption คิดให้ต่างสร้างธุรกิจ” สัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2561 วัน พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี


แบ่งปันข้อมูลให้เพื่อน ๆ: