Field Leaders Forum

Field Leaders Forum

Field Leaders Forum

หากคุณต้องการสร้างธุรกิจ คุณจำเป็นต้องสร้างคนของคุณขึ้นมาและดูแลให้พวกเขาอยู่กับคุณ GAMA International สามารถช่วยคุณได้โดยผ่านโครงการ Field Leader Forum การประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมโดยใช้เวลาเป็นชั่วโมงนี้ ท่านจะได้พบกับผู้นำภาคสนามชั้นยอดที่พร้อมจะมอบยุทธศาสตร์แห่งชัยชนะและคำตอบต่อคำถามของคุณ

Field Leaders Forum ครั้งต่อไปกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน หัวข้อคือ “สิ่งที่ต้องทำหลังจากการเขียน Project 100” เหล่าวิทยากรจะพูดให้ฟังถึงวิธีการที่พวกเขาทำให้ตัวแทนฯใหม่เริ่มต้นทำงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ และสิ่งที่พวกเขาทำหลังจากที่ตัวแทนฯใหม่เหล่านั้นหมดตลาดธรรมชาติแล้ว ผู้ดำเนินรายการคือคุณ Josh Becker, LUTCF, แห่ง Guardian Life Insurance Company of America.
คุณสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ประสบการณ์ตนเองได้ด้วยการเป็นเจ้าภาพ Listening Post โดยการเชิญผู้บริหารหน่วยฯในเขตพื้นที่ของคุณมาร่วมรับฟังที่สำนักงานของคุณ การเป็นเจ้าภาพการฟังการสัมมนาทางไกลผ่านดาวเทียมเช่นนี้ นับเป็นโอกาสดีในการสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมอาชีพ และเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่กันและกันอย่างดียิ่ง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเรื่องการเป็นเจ้าภาพการฟังการสัมมนาทางไกลผ่านดาวเทียม –ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Listening Post Web page, www.gamaweb.com หรือติดต่อคุณ Jessa Mickelson 703-770-8173 หรือ jmickelson@gama.naifa.org. หากคุณต้องการเข้าร่วมฟังการสัมมนาทางไกลผ่านดาวเทียมในเขตพื้นที่ของคุณ กรุณาไปที่ www.gamaweb.com/ListeningPostFind.htm.

แบ่งปันข้อมูลให้เพื่อน ๆ: