Love Thy Recruiters จงรัก Recruiters ของคุณ

Love Thy Recruiters จงรัก Recruiters ของคุณ

Love Thy Recruiters จงรัก Recruiters ของคุณ

โดย Dawn Iselin, SPHR

เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกคนรู้ดีว่าการทำให้บริษัทฯตั้งอยู่บนพื้นฐานที่แข็งแกร่งและอยู่บนเส้นทางความเจริญเติบโตแบบก้าวหน้าได้นั้น องค์กรต้องคงรักษาผู้บริหารคนสำคัญของตนไว้ให้ได้

เราถือว่าเจ้าหน้าที่ชักชวนตัวแทนฯ (Recruiter) เป็นผู้บริหารคนสำคัญหรือไม่ มันควรเป็นเช่นนั้น คำพูดที่พูดกันให้ได้ยินอยู่เสมอในการสัมมนา LAMP คือ “หากคุณไม่ได้กำลังเติบโต…แสดงว่าคุณกำลังตาย” เพื่อทำให้สายการชักชวนตัวแทนฯเต็มอยู่ตลอดเวลานั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องดูแลให้บรรดา Recruitersสามารถทำงานได้ด้วย KSAs (ความรู้-Knowledge, ทักษะ-Skills และความสามารถ-Abilities)

อัตราการเข้าออกของ Recruiter ในอุตสาหกรรมนี้ได้มาถึงจุดที่ส่งผลกระทบอย่างมากในวงกว้าง จากรายงานของฝ่ายขายฯแจ้งว่า การคาดหมายการคงอยู่สำหรับบทบาทนี้อยู่ในระดับสามปี ต้นทุนของการเข้าออกของ Recruiter อาจมากจนน่าตกใจ นอกเหนือจากการสูญเสีย KSAs แล้ว คุณต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วย

ปัจจัยด้านเวลา เช่น ต้นทุนการคัดเลือก การว่าจ้างและการพัฒนา
ต้นทุนหนัก เช่น การโฆษณา ต้นทุนด้านเอกสารและต้นทุนด้านการเริ่มต้นการทำงานของตัวแทนฯ
ความเป็นไปได้ของการสูญเสีย เช่นการสูญเสียผู้มุ่งหวังฯที่ดี และตัวเลขการขายที่น่าจะได้มา
ความไม่ราบรื่นทางองค์กร (ต้นทุนขนาดย่อม) เช่น การที่แผนกอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเติมช่องว่าง และส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กร

KSA
+ ปัจจัยด้านเวลา
+ ต้นทุนหนัก
+ ความเป็นไปได้ของการสูญเสีย
+ ความไม่ราบรื่นทางองค์กร
= $ ต้นทุนรวมทั้งหมด

ผลกระทบจากเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีส่วนต่อวิกฤตการณ์ด้านการคงรักษา Recruiters. Website สำหรับการชักชวนฯเปิดขึ้นมากมายเพื่อคอยแย่งคน เปิดโอกาสสำหรับตำแหน่งงานนับร้อยแก่พนักงานที่คิดจะหางานใหม่ สิ่งนี้นับว่าเป็นความอ่อนแอโดยเฉพาะเมื่อความสัมพันธ์ระหว่าง Recruiters กับผู้บริหารหน่วยฯภาคสนามเป็นไปในลักษณะของงานเป็นรายการๆ หรืออยู่บนพื้นฐานของสูตรการจ่ายค่าจ้างหรือเงินเดือน เนื่องจากความสัมพันธ์เช่นนี้จะมีอยู่จนกว่าจะมีข้อเสนอที่ดีกว่ามาอยู่ตรงหน้าเท่านั้น

สำหรับ Recruiters ที่เก่งแล้วนั้น เหตุการณ์นี้คงมาเร็วมากกว่ามาช้า มันเป็นเรื่องง่ายในการหางานใน Internet
–หรืออย่างน้อยก็มองหาว่าที่ไหนมีโอกาสใหม่ๆบ้าง คุณอาจกำลังจ่ายค่าตอบแทนให้ Recruiters เพียงแค่พอกินพอใช้เท่านั้น หากทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ คุณก็ไม่ได้กำลังสนองความจำเป็นของพวกเขาในระดับสูง
–คนเหล่านั้นที่มีความภักดีและในขณะเดียวกันก็ต้องการผลตอบแทนด้วยเช่นกัน เพื่อตอบสนองความจำเป็นในระดับสูงเช่นนั้น ผู้บริหารหน่วยฯภาคสนามจำเป็นต้องทบทวนความคิดของตนเองด้านความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อRecruiters และความสัมพันธ์ของ Recruiters กับองค์กรเสียใหม่

gama2012-06-06_011304001


แบ่งปันข้อมูลให้เพื่อน ๆ: