Welcome to Gama Thailand

GAMA THAILAND ( General Agent & Manager Association ) คือสมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดตั้งโดยการสนับสนุนจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิต ( LUA ) และ GAMA International โดยมีวัตถุประสงค์ให้ GAMA THAILAND เป็นแหล่งนำเข้าความรู้ ประสบการณ์ และหลักสูตรบริหาร การขายระดับสูง เพื่อส่งเสริมให้ผู้จัดการ และผู้บริหารการขายในอุสาหกรรมประกันชีวิตและอุตสาหกรรมบริการด้านการเงินในประเทศไทย สามารถพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมเท่ากับนานาชาติ


“เพราะเราเชื่อว่าคุณ อยากก้าว…ไปสู่ความเร็จ”

GAMA THAILAND UPDATE

admin

พบกับผู้นำของสมาคมฯ ที่จะมาบอกเคล็ดลับการบริหาร วิธีการทั้งในและต่างประเทศ จากการไปศึกษาข้อมูลมาส่งต่อให้กับพวกเรา

#GAMAสัญจร “เมื่อโลกเปลี่ยนไป ผู้นำที่ทันสมัยจึงต้องเปลี่ยน

Read More »

EVENT LIST

Calendar
<< ส.ค. 2022 >>
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
No Events

LIVE STREAMING...

สมัครสมาชิก

Annual Member

สมาชิกรายปี
฿ 6,300 Annual
 • เข้าเรียน GAMA Classroom ผ่าน App Wealth Station 24 Hrs. (เดือนละ 1 ครั้ง)
 • เข้าฟังวิชาการ GAMA The IDOL ผ่านทาง Facebook
 • เข้าชม GAMA Classroom และ GAMA Live ของปี 2564 รวม 24 คลิป ย้อนหลังได้ที่ App Wealth Station 24 Hrs.
 • สิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมสัมมนา GAMA Thailand ตลอดปีสมาชิก
 • สิทธิ์ในการสมัครคอร์สพิเศษ (รับจำนวนจำกัด เฉพาะสมาชิก)
 • สิทธิ์ในการสมัครรับรางวัล GAMA Awards
 • สิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานและร่วมทริป LAMP USA, LAMP ASIA
 • รับวารสาร E-Book และ เข็ม
 • สำหรับสมาชิกที่ได้รับรางวัล GAMA Awards มีสิทธิ์ใช้ LOGO บนนามบัตร GAMA
 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าลงทะเบียนอบรมจาก บริษัท โปรแอคทีฟ เทรนนิ่ง จำกัด
 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าบริการต่างๆจาก รพ.พญาไท 2 PHYATHAI

3 Years Member

สมาชิกราย 3 ปี
฿ 16,200 5,400 บาท/ปี
 • เข้าเรียน GAMA Classroom ผ่าน App Wealth Station 24 Hrs. (เดือนละ 1 ครั้ง)
 • เข้าฟังวิชาการ GAMA The IDOL ผ่านทาง Facebook
 • เข้าชม GAMA Classroom และ GAMA Live ของปี 2564 รวม 24 คลิป ย้อนหลังได้ที่ App Wealth Station 24 Hrs.
 • สิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมสัมมนา GAMA Thailand ตลอดปีสมาชิก
 • สิทธิ์ในการสมัครคอร์สพิเศษ (รับจำนวนจำกัด เฉพาะสมาชิก)
 • สิทธิ์ในการสมัครรับรางวัล GAMA Awards
 • สิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานและร่วมทริป LAMP USA, LAMP ASIA
 • รับวารสาร E-Book และ เข็ม
 • สำหรับสมาชิกที่ได้รับรางวัล GAMA Awards มีสิทธิ์ใช้ LOGO บนนามบัตร GAMA
 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าลงทะเบียนอบรมจาก บริษัท โปรแอคทีฟ เทรนนิ่ง จำกัด
 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าบริการต่างๆจาก รพ.พญาไท 2 PHYATHAI
 • ส่วนลด 900 บาท/ปี
Popular

Annual Member

สมาชิกรายปี
฿ 25,200 5,040 บาท/ปี
 • เข้าเรียน GAMA Classroom ผ่าน App Wealth Station 24 Hrs. (เดือนละ 1 ครั้ง)
 • เข้าฟังวิชาการ GAMA The IDOL ผ่านทาง Facebook
 • เข้าชม GAMA Classroom และ GAMA Live ของปี 2564 รวม 24 คลิป ย้อนหลังได้ที่ App Wealth Station 24 Hrs.
 • สิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมสัมมนา GAMA Thailand ตลอดปีสมาชิก
 • สิทธิ์ในการสมัครคอร์สพิเศษ (รับจำนวนจำกัด เฉพาะสมาชิก)
 • สิทธิ์ในการสมัครรับรางวัล GAMA Awards
 • สิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานและร่วมทริป LAMP USA, LAMP ASIA
 • รับวารสาร E-Book และ เข็ม
 • สำหรับสมาชิกที่ได้รับรางวัล GAMA Awards มีสิทธิ์ใช้ LOGO บนนามบัตร GAMA
 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าลงทะเบียนอบรมจาก บริษัท โปรแอคทีฟ เทรนนิ่ง จำกัด
 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าบริการต่างๆจาก รพ.พญาไท 2 PHYATHAI
 • ส่วนลด 1,260 บาท/ปี