คุณมงคล ลุสัมฤทธิ์ นายกสมาคม GAMA Thailand พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบ ดร.อุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ ประธานบริหารฝ่ายตัวแทน เเละคุณพรศักดิ์ สุวรรณทรรภ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทน บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด(มหาชน )

14 ธ.ค. 2023 - 03:45 น.

news

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 คุณมงคล ลุสัมฤทธิ์ นายกสมาคม GAMA Thailand พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบ ดร.อุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ ประธานบริหารฝ่ายตัวแทน เเละคุณพรศักดิ์ สุวรรณทรรภ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทน บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด(มหาชน )เพื่อแนะนำกิจกรรมสมาคมฯ ในปี 2567 และหารือความร่วมมือร่วมกัน

------------------------------------

#GAMAThailand

#กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตจำกัด

#ผู้นำอุตสาหกรรมประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินภาพประกอบ