ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิตยา มาแก้ว เลขาธิการสมาคม GAMA Thailand และผู้เข้ารับรางวัล GAMA Awards ทุกท่าน

17 มี.ค. 2024 - 07:40 น.

news

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิตยา มาแก้ว เลขาธิการสมาคม GAMA Thailand คุณธีระรัตน์ จงอุดมเกียรติกรรมการสมาคมฯ และผู้เข้ารับรางวัล GAMA Awards ทุกท่านในโอกาสที่ได้รับรางวัล GAMA Awards ในงาน LAMP USA 2024 ณ Gayload Rockies Resort and Convention Center เมืองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567

ภาพประกอบ