พิธีมอบเงินบริจาคเงินภายใต้ GAMA Thailand Foundation เพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม

15 พ.ค. 2024 - 07:59 น.

news

พิธีมอบเงินบริจาคเงินภายใต้ GAMA Thailand Foundation เพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม 2 หน่วยงาน ได้แก่

1) โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันคลื่นกัดเซาะเเนวตลิ่ง เเละโครงการธนาคารปูม้า บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 500,000 บาท

2) มอบเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 600,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ โครงการสนับสนุนชุมชนสู้ฝุ่นและจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืน มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ จำนวน 500,000 บาท มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเลย จำนวน 100,000 บาท และโครงการการจัดการขยะแบบมี ส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่เกาะจังหวัดตรัง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 500,000 บาท

—————

#GAMADAY

#GAMAglobal

#GAMAThailand

#LeaderOfTodayAndTomorrow

#ผู้นำอุตสาหกรรมประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

ภาพประกอบ