สมาชิก GAMA Thailand เข้าเยี่ยมชมสำนักงานเรียนรู้ระบบการบริหารงานของสุดยอดสำนักงานชั้นนำของประเทศไทย GAMA Visits

23 พ.ค. 2024 - 08:13 น.

news

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คุณมงคล ลุสัมฤทธิ์ นายกสมาคม GAMA Thailand พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสมาคมฯ ได้นำคณะสมาชิกเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน และเรียนรู้ระบบการบริหารงานของสุดยอดสำนักงานชั้นนำของประเทศไทย (GAMA Visits)

โดยในช่วงเช้า ได้แบ่งเป็น 2 คณะ โดยคณะที่ 1 ไปเยี่ยมชม สำนักงาน THE SIGNATURE AD WEALTH ซึ่งได้รับการต้อนรับและบรรยายพิเศษจากคุณประภัสรา ราชวัตร์ และ คุณ สุรเชษฐ์ ชลตระกูล CEO THE SIGNATURE AD WEALTH นอกจากนี้สำนักงานฯ นี้ยังมีการแบ่งระบบที่ชัดเจน และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของสำนักงานและร่วมเติบโตไปพร้อมกัน

คณะที่ 2 เข้าเยี่ยมชม สำนักงาน MAX WEALTH ซึ่งได้รับการต้อนรับและบรรยายพิเศษจากคุณปราโมทย์ ถิรมงคลชัย CEO MAX WEALTH โดยสำนักงานมีระบบการสร้างทีมงานอย่างมืออาชีพ และมุ่งมั่นในการก้าวสู่การเป็นตัวแทน MDRT ระดับโลก

สำหรับภาคบ่ายทั้ง 2 คณะ ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน FIN Infinity ได้รับการต้อนรับและบรรยายพิเศษจากคุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ CEO FIN Infinity โดยได้บรรยายถึงจุดเด่น การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การทำงานอย่างเป็นระบบ และการผสมผสานการบริหารงานระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ สมาคมฯ ต้องขอขอบคุณทั้ง 3 สำนักงานที่ได้เปิดโอกาสได้ให้สมาชิก GAMA THAILAND ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานในครั้งนี้

ภาพประกอบ